Obavijest o obveznom stručnom usavršavanju

Obavijest o obveznom stručnom usavršavanju

Poštovani članovi Hrvatske komore inženjera građevinarstva,

Obavještavamo Vas o zakonskoj obvezi stručnog usavršavanja.

Odredbom članka 58. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje (Narodne novine, br. 78/15., 118/18., 110/19.) od 01.01.2019. godine ponovno je uvedeno obvezno stručno usavršavanje za osobe iz članka 56. stavak 1. i 2. istog Zakona dakle za sve osobe koje su u skladu sa posebnim propisima dužne položiti stručni ispit. Pored osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja to su i osobe  koje obavljaju poslove projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja, odnosno izrađuju elaborate za potrebe projekata te osobe koje sudjeluju u radnjama ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.

Evidenciju o stručnom usavršavanju prema odredbi stavka 3. navedenog članka vodi Komora.

Vođenje evidencije o završenom stručnom usavršavanju je besplatno za članove Komore, a ostalim će biti naplaćena naknada koju će utvrditi Upravni odbor.

Komora je donijela novi Pravilnik o stručnom usavršavanju članova HKIG. Taj Pravilnik primjenjuje se sve dok ministar graditeljstva i prostornoga uređenja ne donese Pravilnik iz članka 58. stavak 4. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje.

Komora će nastojati za svoje članove organizirati stručne seminare i predavanja bez naplate i s minimalnom kotizacijom.

Predavanja i seminari za osobe koje ne budu članovi Komore bit će uz puni iznos kotizacije.

Prema sada važećem Pravilniku članovi Komore imaju obvezu pohađati najmanje deset akademskih sati godišnje stručnog usavršavanja.

U slučaju da tu obvezu ne izvrše, odredbom članka 45. Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine, br. 110/19. koji je stupio na snagu 23.11.2019. godine) propisano je da se neispunjavanje obveze stručnog usavršavanja člana Komore za prethodno razdoblje smatra lakšom povredom - stegovnim djelom i kažnjava najstrožom stegovnom mjerom za lakše povrede dakle 5.000,00 kuna.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.