e-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Pravilnika o standardu usluga i Nacrt prijedloga Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

e-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Pravilnika o standardu usluga i Nacrt prijedloga Pravilnika o područnim odborima Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Otvoreno je novo e-Savjetovanje o dva nova opća akta Hrvatske komore inženjera građevinarstva do 1.11.2021.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.