Okrugli stol: Linearni proračuni - problematika, nedostaci, interpretacija rezultata

Okrugli stol: Linearni proračuni - problematika, nedostaci, interpretacija rezultata

Datum: 25.05.2021. godine (utorak)
Početak: u 15,00 h

Na okruglom stolu će se raspravljati o linearnim metodama proračuna.

Težište će biti na njihovoj primjeni, pretpostavkama i ograničenja pri izradi projekta obnove konstrukcije.

Prijave putem: https://prijava.hkig.hr

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.