Okrugli stol - Elaborat ocjene stanja konstrukcije - 2. dio

Okrugli stol - Elaborat ocjene stanja konstrukcije - 2. dio

Poštovane kolegice i kolege, članovi HKIG, nastavljamo sa aktualnim temama, te Vas pozivamo da nam se pridružite na trećem online okruglom stolu u organizaciji Komore.

Tema okruglog stola su aktualnosti u projektiranju konstrukcija, odnosno konstrukcijska obnova nakon potresa.

Zbog iznimnog interesa na prošlom okruglom stolu, što se vidjelo na broju od 550 prispjelih on line prijava, na temu Elaborata ocjene stanja konstrukcije, nastavljamo s diskusijom na istu temu, gdje smo stali zadnji put.

Elaborat o ocjeni stanja konstrukcije je obvezni dio dokumentacije obnove, propisan u Zakonu o obnovi,  kroz Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove (Narodne novine, br. 127/2020).

Elaborat o ocjeni stanja konstrukcije predstavlja novi tip projektne dokumentacije propisan kroz akte u studenom 2020. godine.

Intencija diskusije i potenciranja teme izrade Elaborata, je podizanje razine znanja, vezano na  obvezni sadržaj Elaborata o ocjeni stanja,  a u svrhu podizanja standarda kvalitete projekata obnove.

Tijekom diskusije slušateljima će biti stalno dostupna prezentacija na predmetnu temu.

Molimo kolegice i kolege koji imaju pitanja vezana na navedenu temu da ih upute na mail: mirko.franic@hkig.hr.

U sklopu okruglog stola članovi ekspertne skupine će odgovoriti na pristigla pitanja.

Okrugli stol će se održati dana 18.05.2021., s početkom u 15,00 sati.

Sudjelovanje je bez kotizacija a prijave putem stranice: https://prijava.hkig.hr.

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.