Važna obavijest za voditelje građenja i radova

Važna obavijest za voditelje građenja i radova

Poštovani i dragi kolegice i kolege ovlašteni voditelji građenja/ovlašteni voditelji radova,

Pozivamo sve Vas, kolegice i kolege, ovlaštene voditelje građenja i ovlaštene voditelje radova da ostanete u članstvu Hrvatske komore inženjera građevinarstva i na taj način iskažete zajedništvo s ciljem zaštitite osobnog digniteta i digniteta struke. Zajedničkim snagama te ustrajnim radom i zalaganjem ćemo iznaći modele osnaživanja i zaštite struke. 

Strukovna pripadnost nas čvrsto povezuje, bez zajedničkog djelovanja projektanata, nadzornih inženjera i voditelja građenja i radova nije moguće zamisliti  realizaciju bilo kojeg graditeljskog pothvata. Institucionalno organiziranje kroz komorski sustav osnažit će naše pozicije u realizaciji zadaća struke. Potvrdom o članstvu u Komori jednostavnije dokazujete kompetencije za obavljanje stručnih poslova.

Navodimo Vam najvažnije benefite koje ostvarujete ostankom u članstvu Komore: 

 1. osiguranje od profesionalne odgovornosti
 2. korištenje pečata, iskaznice i poslovne kartice s potpisnim i identifikacijskim certifikatom
 3. izborno pravo (pravo birati i biti biran u tijela Komore)
 4. sudjelovanje u radu tijela i radnih tijela Komore
 5. imenovanje u radna tijela i tijela Komore
 6. sudjelovanje na svim oblicima stručnog usavršavanja
 7. korištenje pravnih, poreznih i stručnih savjeta Komore
 8. predlaganje i razmatranje pitanja iz područja graditeljske struke
 9. mogućnost da budete nominirani za nagradu KOLOS
 10. korištenje usluge Centra za mirenje pri Komori, i dr.

Vjerujemo da ćete prepoznati svoj profesionalni i poslovni interes za ostankom u članstvu Komore. Nastavno Vam dajemo Upute što je potrebno napraviti kako biste zadržali svoje članstvo u Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva:

 1. Prijelaznim odredbama zakona propisan je rok od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, što znači do 21. veljače 2020. godine, do kada vrijede ovlaštenja koja ste stekli za obavljanje poslova ovlaštenog voditelja građenja i ovlaštenog voditelja radova.
 2. Komora je od dana stupanja na snagu izmijenjenih zakona započela usklađivanje svih općih akata Komore sa odredbama zakona i ustrojavanje novih imenika: imenika inženjera gradilišta i imenika voditelja radova. Prva faza usklađivanja koja je nužna za početak upisa u nove imenike bit će dovršena 5. veljače 2020. godine, te najavljujemo da će podnošenje zahtjeva za upis u novi Imenik inženjera gradilišta i novi Imenik voditelja radova biti omogućeno od 6. veljače 2020. godine.
 3. Ovlaštenim voditeljima građenja i ovlaštenim voditeljima radova upisanim u postojeće Imenike ovlaštenih voditelja građenja i ovlaštenih voditelja radova, bit će omogućeno da od 6. - 21. veljače 2020. godine podnesu zahtjev za upis u novi Imenik inženjera gradilišta ili novi Imenik voditelja radova. Zahtjev se podnosi na elektroničkom obrascu (e-zahtjev) koji će biti dostupan na web stranici Komore i putem sustava e-građani, te neće biti potrebno prilagati nikakvu dokumentaciju i upis u nove imenike bit će oslobođen troškova upisa.
 4. U slučaju da do 21. veljače 2020. godine osobe koje su sada upisane u Imenik ovlaštenih voditelja građenja i Imenik ovlaštenih voditelja radova ne podnesu e-zahtjev za upis u nove Imenike, rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih voditelja građenja, odnosno Imenik ovlaštenih voditelja radova će se po službenoj dužnosti ukinuti (članak 41. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje), čime se gubi status člana Komore.
 5. Nakon 21. veljače 2020. godine svim osobama koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete bit će omogućen upis u novi Imenik inženjera gradilišta i novi Imenik voditelja radova u redovnom postupku, sa prilaganjem potrebne dokumentacije i plaćanjem troškova upisa.

Ujedno vas obavještavamo da je dana 8.11.2019. godine potpisan Aneks br. 4. Ugovora o obveznom osiguranju ovlaštenih inženjera građevinarstva, ovlaštenih voditelja građenja, ovlaštenih voditelja radova i stranih ovlaštenih osoba članova Komore od profesionalne odgovornosti u poslovima prostornoga uređenja i gradnje. Time su do 1.06.2020. godine produžene police osiguranja od profesionalne odgovornosti za sve članove Komore

Pozivamo  vas  da i nadalje zajedničkim naporima, objedinjujući sve segmente inženjerske struke u graditeljstvu u jednoj organizaciji - Komori,  nastavimo zastupati interese svih članova Komore, odnosno pripadnika cjelokupne inženjerske struke u graditeljstvu.

S tom željom, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam vas da se ukoliko su potrebna dodatna pojašnjenja slobodno obratite u tajništvo Komore.

Nina Dražin Lovrec, dipl.ing.građ.
Predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva

Ukoliko ne želite da ovaj e-newsletter stiže na vašu e-mail adresu, molimo vas da se odjavite.